Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Είστε ασφαλισμένοι με τη Hellenic Life;

Είστε καλυμμένοι!

Είστε σίγουροι ότι φυλάξατε αρκετά για τις δύσκολες μέρες;
Είστε 5 χρόνια μπροστά ή 5 λεπτά πίσω;
Προσφέρετε αρκετά ωφελήματα στους εργοδοτούμενους σας;

Γιατί να εμπιστευτείτε τη Hellenic Life για τις ασφαλιστικές σας ανάγκες;

Υψηλός Δείκτης Φερεγγυότητας

Πιστοποιημένη με ISO 9001

Μεγάλος αριθμός σημείων εξυπηρέτησης

Μεγάλος αριθμός πελατών και προϊόντων

Aσφαλισιμότητα είναι η δυνατότητα που έχει ο καθένας μας να ασφαλιστεί.  Με την ασφαλιστική κάλυψη έχετε ήδη εξασφαλίσει την ασφαλισιμότητά σας για τα ποσά κάλυψης που επιλέξατε, ανεξάρτητα αν στο μεταξύ έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην κατάσταση της υγείας σας, που τυχόν δεν θα σας επέτρεπαν να ασφαλιστείτε σήμερα με τους ίδιους όρους.

Η ασφαλιστική κάλυψη είναι σημαντική για όλους μας καθώς:

 • Εξασφαλίζει δανειοδοτήσεις, έτσι ώστε σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας προς εργασία του ασφαλισμένου, να μην επιβαρύνονται οι αγαπημένοι του με έξοδα αποπληρωμής των ανειλημμένων δανείων του
 • Χρησιμεύει σαν χρηματικός πυλώνας στήριξης της οικογένειας, σε περίπτωση θανάτου, ανικανότητας ή διάγνωσης κάποιας σοβαρής ασθένειας του βιοπαλαιστή (breadwinner) μέλους της οικογένειας
 • Αποσκοπεί στην μακροχρόνια αποταμίευση/επένδυση για σκοπούς συνταξιοδότησης, σπουδών των παιδιών ή άλλων προγραμματισμένων ή απρόοπτων γεγονότων της ζωής
 • Χρησιμεύει σαν εργαλείο φοροαπαλλαγής, το κράτος ενθαρρύνει την ιδιωτική ασφάλιση και παρέχει ως κίνητρο τη διεκδίκηση φοροαπαλλαγής, το οποίο κίνητρο, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα μπορεί να φτάσει και μέχρι το 35% του ασφαλίστρου
 • Βοηθά εργοδότες και εταιρείες, στην ενδυνάμωση του πακέτου που προσφέρουν προς τους εργαζομένους τους

Σε περίπτωση ακύρωσης συμβολαίου Ασφάλειας Ζωής μέσα σε 6 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής του, φορολογείται ποσοστό των ασφαλίστρων που παραχωρήθηκαν ως έκπτωση, ως ακολούθως:

Ακύρωση μέσα σε 3 χρόνια 30%

Ακύρωση από 4 μέχρι 6 χρόνια 20%

Aσφαλισιμότητα είναι η δυνατότητα που έχει ο καθένας μας να ασφαλιστεί.  Με την ασφαλιστική κάλυψη έχετε ήδη εξασφαλίσει την ασφαλισιμότητά σας για τα ποσά κάλυψης που επιλέξατε, ανεξάρτητα αν στο μεταξύ έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην κατάσταση της υγείας σας, που τυχόν δεν θα σας επέτρεπαν να ασφαλιστείτε σήμερα με τους ίδιους όρους.

Η ασφαλιστική κάλυψη είναι σημαντική για όλους μας καθώς:

 • Εξασφαλίζει δανειοδοτήσεις, έτσι ώστε σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας προς εργασία του ασφαλισμένου, να μην επιβαρύνονται οι αγαπημένοι του με έξοδα αποπληρωμής των ανειλημμένων δανείων του
 • Χρησιμεύει σαν χρηματικός πυλώνας στήριξης της οικογένειας, σε περίπτωση θανάτου, ανικανότητας ή διάγνωσης κάποιας σοβαρής ασθένειας του βιοπαλαιστή (breadwinner) μέλους της οικογένειας
 • Αποσκοπεί στην μακροχρόνια αποταμίευση/επένδυση για σκοπούς συνταξιοδότησης, σπουδών των παιδιών ή άλλων προγραμματισμένων ή απρόοπτων γεγονότων της ζωής
 • Χρησιμεύει σαν εργαλείο φοροαπαλλαγής, το κράτος ενθαρρύνει την ιδιωτική ασφάλιση και παρέχει ως κίνητρο τη διεκδίκηση φοροαπαλλαγής, το οποίο κίνητρο, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα μπορεί να φτάσει και μέχρι το 35% του ασφαλίστρου
 • Βοηθά εργοδότες και εταιρείες, στην ενδυνάμωση του πακέτου που προσφέρουν προς τους εργαζομένους τους
 • Σε περίπτωση ακύρωσης συμβολαίου Ασφάλειας Ζωής μέσα σε 6 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής του, φορολογείται ποσοστό των ασφαλίστρων που παραχωρήθηκαν ως έκπτωση, ως ακολούθως:
 • Ακύρωση μέσα σε 3 χρόνια 30%
 • Ακύρωση από 4 μέχρι 6 χρόνια 20%
 • Satisfied Customers
  0
  Active Policies
  0
  Sum Insured
  0 billion

  Ανάλυση Αναγκών

  Βρέστε τον τύπο ασφάλισης που οικανοποιά πλήρως τις ανάγκες σας!

  Τιμές Ταμείων

  Πληροφορίες σχετικά με τις τιμές των Επενδυτικών μας ταμείων

  Σημεία εξυπηρέτησης

  Επισκεφτείτε μας σε οποιοδήποτε κατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας όπου θα εξυπηρετήθείτε άμεσα!