Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διοικητικό Συμβούλιο

Γεννήθηκε το 1962. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο University of Colorado, Denver (B.Sc.) και στο National University, San Diego (M.B.A. in Financial Management) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατέχει Διδακτορικό Τίτλο (Ph.D.) στην Εκπαιδευτική Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο του Middlesex (Ηνωμένο Βασίλειο).

Διετέλεσε Μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια διαφόρων δημοσίων εταιρειών και Μέλος του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (2011-2013). Μεταξύ 1989 και 2017 ήταν μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει επίσης υπηρετήσει σε διάφορες διοικητικές θέσεις στο προαναφερθέν ίδρυμα και το 2007 διορίστηκε Διευθυντής Διοίκησης και Προσωπικού. Έχει συμμετάσχει σε διάφορες έρευνες και άλλα προγράμματα που έτυχαν χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και τοπικούς φορείς. Από το Σεπτέμβριο του 2013 μέχρι τον Αύγουστο του 2017 διετέλεσε Chief Operating Officer για τη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική των Laureate International Universities. Έκτοτε προσφέρει υπηρεσίες ως Σύμβουλος για Εκπαιδευτικά θέματα σε τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς.

Εκλέγηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας στις 28 Μαΐου 2014. Διετέλεσε Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος από τις 27 Ιανουαρίου 2015 μέχρι τις 28 Αυγούστου 2019. Από τις 24 Μαΐου 2017 μέχρι τις 11 Ιουλίου 2018 εκπλήρωνε τα καθήκοντα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Εκλέγηκε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας στις 28 Αυγούστου 2019.

Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ασφαλιστικών θυγατρικών του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας, Hellenic Life Insurance Company Limited και Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λίμιτεδ, όπως επίσης και της HB Insurance Holding Limited.

Γεννήθηκε το 1968.Σπούδασε Αναλογιστικές Επιστήμες με πλήρη υποτροφία τόσο στις προπτυχιακές, όσο και στις μεταπτυχιακές σπουδές του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αμέσως μετά τις σπουδές του, εντάχθηκε στο δυναμικό της συμβουλευτικής σε αναλογιστικά θέματα εταιρείας i.e. Muhanna & Co. Cyprus, όπου ειδικεύτηκε σε συνταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα κοινωνικών ασφαλίσεων.

Το 1994 εντάχθηκε στον Όμιλο της Cyprus Popular Bank, όπου βοήθησε στη δημιουργία της ασφαλιστικής εταιρείας Laiki Cyprialife. Παρέμεινε στην εταιρεία μέχρι το 2000 ως Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών και Αναλογιστικών Υπηρεσιών. Στη συνέχεια, διετέλεσε Γενικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος στη Liberty Life Insurance. Από το 2003 μέχρι το 2009 διετέλεσε Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών και Αναλογιστικών Υπηρεσιών στην Ethniki General Insurance και Ethniki Insurance Limited. Μετέπειτα, ανέλαβε τον ρόλο του Chief Actuary και Risk Manager του ομίλου Nest Investments (Holdings) Ltd, όπου ήταν υπεύθυνος για τις αναλογιστικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων για τις ασφαλιστικές εταιρίες του ομίλου σε διάφορες χώρες.

Είναι κάτοχος των τίτλων Fellow of the Society of Actuaries (FSA), Chartered Enterprise Risk Analyst (CERA), Fellow of the Conference of Consulting Actuaries (FCA), Certified Fellow of the Institute of Risk Management (CFIRM), Fellow of the Cyprus Actuarial Association (FCAA), Fellow of the Hellenic Actuarial Society (FHAS) και Associate of the Institute of Actuaries in the UK (AIA). Η εμπειρία του περιλαμβάνει σχεδιασμό ασφαλιστικών προϊόντων, σχεδιασμό και υλοποίηση ψηφιακών υποδομών, το συνολικό φάσμα των αναλογιστικών πτυχών ασφαλιστικών εργασιών όσο αφορά στον κλάδο ζωής όσο και στους γενικούς κλάδους, διαχείριση κινδύνων, αντασφαλίσεις, διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, διαχείριση λειτουργιών, κλπ.

Από το Δεκέμβριο του 2020, είναι Διευθύνων Σύμβουλος της HB Insurance Holding Ltd, θυγατρικής της Ελληνικής Τράπεζας, υπεύθυνος για την εποπτεία και τη στρατηγική ανάπτυξη των δύο Ασφαλιστικών θυγατρικών του Ομίλου.

Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ασφαλιστικών θυγατρικών του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας, Hellenic Life Insurance Company Limited και Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λίμιτεδ, όπως επίσης και της HB Insurance Holding Limited.

Γεννήθηκε το 1977. Αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας και σπούδασε Οικονομικά στο London School of Economics and Political Science στo Ηνωμένo Βασίλειο. Είναι Εγκεκριμένος Λογιστής (Chartered Accountant, F.C.A.), μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Υπηρέτησε ως Διευθυντής στους Ελεγκτικούς Οίκους Arthur Andersen και Deloitte στο Λονδίνο. Στη συνέχεια, εργάστηκε στον Ελεγκτικό Οίκο KPMG στην Κύπρο ως Διευθυντής με ειδίκευση στους ελέγχους χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών εταιρειών. Από το 2006 εργάζεται στον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας, αρχικά ως Λειτουργός της Οικονομικής Διεύθυνσης της Τράπεζας και από το 2009 ως Οικονομικός Διευθυντής της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου, Hellenic Life Insurance Company Ltd.

Το 2016 διορίστηκε Γενικός Διευθυντής και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Hellenic Life Insurance Company Limited, θέση που διατηρεί μέχρι σήμερα.

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1960, και μέχρι το 1974 κατοικούσε στη Κερύνεια.

Είναι απόφοιτος του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (HND Electrical Engineering),του University of Michigan, Ann Arbor (BSc Electrical Engineer) και κάτοχος του Executive Management Diploma του Πανεπιστήμιου Henley (UK).

Για 13 χρόνια ήταν Ανώτερος Σύμβουλος Δικτύων στη S.W.I.F.T sc (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) στις Βρυξέλλες, με ευθύνη δράσης τη Μέση Ανατολή, καλύπτοντας μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή από Ελλάδα μέχρι Η.Α.Ε. Το 2000, μετά την εξαγορά της εταιρίας SET Ltd της οποίας ήταν κύριος μέτοχος και ιδρυτής, από τον Όμιλο Logicom, διετέλεσε για 13 χρόνια Διευθύνων Σύμβουλος της Logicom Solutions και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας Logicom Public Ltd και άλλων εταιρειών του Ομίλου. Τον Απρίλιο του 2013, ίδρυσε την εταιρεία Advance Business Solutions (ABS) Ltd και εργάζεται σαν Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας. Είναι κάτοχος διαφόρων επαγγελματικών πιστοποιήσεων όπως Project Manager (Prince2), Risk Manager (M_O_R), ISO27001 Internal Auditor, ITIL. Είναι μέτοχος και μέλος διοικητικών συμβουλίων διαφόρων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ακινήτων και στον τομέα της υγείας. Συμμετέχει ενεργά σε διάφορους συνδέσμους ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Κυπρo-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Κύπρου (CITEA) όπου είναι πρόεδρος.

Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ασφαλιστικών θυγατρικών του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας, Hellenic Life Insurance Company Limited και Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λίμιτεδ, όπως επίσης και της HB Insurance Holding Limited.

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1956. Ολοκληρώνοντας τη φοίτηση του στην Αγγλική Σχολή σπούδασε Οικονομικά στο London School of Economics (LSE) αποκτώντας πτυχίο στα Λογιστικά και Χρηματοοικονομικά. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές, και πάλι στο LSE, στα Οικονομικά με εξειδίκευση στα Εργασιακά Οικονομικά. Στη συνέχεια, απέκτησε το επαγγελματικό προσόν του εγκεκριμένου λογιστή (ICAEW) στην Touche Ross. Μετά την πιστοποίησή του εργάστηκε για δυο χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Επιστρέφοντας στην Κύπρο το 1985, ξεκίνησε να εργάζεται στην KPMG στον τομέα των ελεγκτικών υπηρεσιών. Το 1989 προσλήφθηκε στον Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου όπου εργάστηκε μέχρι την αφυπηρέτηση του, το 2019. Ξεκίνησε την εργασία του στη CISCO, την Επενδυτική Τραπεζική Θυγατρική της Τράπεζας έως το 1995, όταν διορίστηκε Γενικός Διευθυντής στις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου, μια θέση που κατείχε μέχρι το 2004. Για την περίοδο 2004-2016, ηγήθηκε των εργασιών της Τράπεζας Κύπρου ως Chief Operating Officer (COO) και ήταν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συγκροτήματος από το 2008 μέχρι την αφυπηρέτησή του. Το 2016-2019 επέστρεψε στον ασφαλιστικό τομέα ως Εκτελεστικός Πρόεδρος τόσο των Γενικών Ασφάλειών Κύπρου όσο και της Eurolife. Στα τέλη του 2019 αφυπηρέτησε από το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου και άρχισε να εργάζεται ως σύμβουλος σε ασφαλιστικά και χρηματοοικονομικά θέματα.

Από το 2004 και μετά, διετέλεσε Πρόεδρος ή Σύμβουλος σε διάφορα Διοικητικά Συμβούλια τόσο του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου όσο και άλλων οργανισμών, όπως του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου. Διετέλεσε επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιριών Κύπρου για αρκετά χρόνια, καθώς και Προέδρος / μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου. Συγκεκριμένα, διετέλεσε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου για τρεις θητείες, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου του 2013 όταν πραγματοποιήθηκαν όλες οι διαπραγματεύσεις και οι συζητήσεις με την Τρόικα και το Eurogroup.

Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ασφαλιστικών θυγατρικών του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας, Hellenic Life Insurance Company Limited και Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λίμιτεδ, όπως επίσης και της HB Insurance Holding Limited και προεδρεύει των Επιτροπών Ελέγχου των δύο Ασφαλιστικών θυγατρικών.

Γεννήθηκε το 1952. Εγκεκριμένος λογιστής / ελεγκτής μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και του Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

Εργάστηκε ως συνέταιρος στην KPMG Ltd από το 1984 μέχρι το 2015. Διετέλεσε μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου και υπεύθυνος του γραφείου Λεμεσού της KPMG από το 1995 μέχρι το 2015. Ασχολήθηκε βασικά με ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, κυρίως στους τομείς των κατασκευών, της βιομηχανίας, του τουρισμού και ξενοδοχείων.

Διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου από το 1989 μέχρι το 2008 και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου τα έτη 2016 και 2017. Διετέλεσε επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ασφαλιστικών θυγατρικών του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας, Hellenic Life Insurance Company Limited και Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λίμιτεδ, όπως επίσης και της HB Insurance Holding Limited.

Γεννήθηκε το 1981. Αποφοίτησε από το Β’ Λύκειο Κύκκου στην Πάφο και είναι κάτοχος πτυχίου στην Αναλογιστική Επιστήμη από το London School of Economics (LSE) στο Λονδίνο. Επιπρόσθετα, είναι Εγκεκριμένος Λογιστής (ACA), μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Εργάστηκε στη Deloitte από το 2004 μέχρι το 2014, στο Τμήμα Ελεγκτικών Υπηρεσιών (2004 – 2007) και στη συνέχεια στο Τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (2008 – 2014). Από τον Ιανουάριο του 2015 εργάζεται στην εταιρεία Wargaming Public Company Ltd.

Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ασφαλιστικών θυγατρικών του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας, Hellenic Life Insurance Company Limited και Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λίμιτεδ, όπως επίσης και της HB Insurance Holding Limited και προεδρεύει των Επιτροπών Επενδύσεων, Διαχείρισης Κινδύνων και Αποθεματικών των δύο Ασφαλιστικών θυγατρικών.

Γεννήθηκε το 1968. Αποφοίτησε από το Λύκειο Ακροπόλεως στη Λευκωσία και σπούδασε Οικονομικά και Λογιστική στο Oklahoma State University στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (B.Sc. και M.Sc. in Accounting, με εξειδίκευση στους ελέγχους εταιρειών καθώς και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες νεοσύστατων εταιρειών). Είναι Εγκεκριμένος Λογιστής (Certified Public Accountant, C.P.A.), μέλος του American Institute of Certified Public Accountants και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Υπηρέτησε ως Ανώτερος Διευθυντής στον Ελεγκτικό Οίκο Ernst & Young στο Dallas, Texas, Η.Π.Α. για 5 χρόνια, με ειδίκευση στους ελέγχους και συμβουλευτικές υπηρεσίες μεγάλων εταιρειών κυρίως στους κλάδους των Αερομεταφορών, Τεχνολογίας και Κατασκευών. Στη συνέχεια, εργάστηκε στον Ελεγκτικό Οίκο Arthur Andersen στην Κύπρο ως Διευθυντής με ειδίκευση στους ελέγχους και συμβουλευτικές υπηρεσίες υπεράκτιων εταιρειών. Από το 1997 εργάζεται στον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας, αρχικά ως Ανώτερος Λειτουργός της Οικονομικής Διεύθυνσης και από το 2000 ως Οικονομικός Διευθυντής των θυγατρικών εταιρειών του Συγκροτήματος, Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ και Λήδρα Ασφαλιστική Λτδ. Διετέλεσε Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής Λτδ. Το 2008 διορίστηκε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής Λτδ, θέση που διατήρησε μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2015 όποτε διορίστηκε Γραμματέας της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ. Σήμερα κατέχει τη θέση του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου / Γενικού Διευθυντή Γραφείου Προέδρου & Γραμματείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας.

Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ασφαλιστικών θυγατρικών του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας, Hellenic Life Insurance Company Limited και Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λίμιτεδ, όπως επίσης και της HB Insurance Holding Limited και της Ελληνικής Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης Λίμιτεδ.

Γεννήθηκε το 1981. Αποφοίτησε από το Α’ Λύκειο Κύκκου στη Λευκωσία και σπούδασε Μαθηματικές Επιστήμες με Χρηματοοικονομικά / Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο City στο Λονδίνο. Είναι Εγκεκριμένος Λογιστής – Μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

Εργάστηκε στο διεθνή Οίκο Ελεγκτών / Οικονομικών Συμβούλων Pricewaterhouse Coopers από το 2004 μέχρι το 2008 και ακολούθως στην Υπηρεσία Στρατηγικής, Συγχωνεύσεων & Εξαγορών του Ομίλου της Τράπεζας Κύπρου. Από το 2014 εργάζεται στην εταιρεία Wargaming Public Company Ltd, όπου τώρα υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση του Γραφείου του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή. Υπηρέτησε ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας από το 2014 μέχρι το 2019.

Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ασφαλιστικών θυγατρικών του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας, Hellenic Life Insurance Company Limited και Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λίμιτεδ, όπως επίσης και της HB Insurance Holding Limited και προεδρεύει των Επιτροπών Στρατηγικής των δύο Ασφαλιστικών θυγατρικών.

Γεννήθηκε το 1967 στη Λευκωσία. Αποφοίτησε από το Λύκειο Ακροπόλεως και σπούδασε Λογιστική, Χρηματοοικονομικά και Οικονομετρία (B.A.) στο Πανεπιστήμιο του Manchester στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο δυναμικό της KPMG στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου απέκτησε τον επαγγελματικό τίτλο του Εγκεκριμένου Λογιστή, και από το 1993 είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants of England & Wales (ICAEW).

Μετά από 4 χρόνια εργασίας στην KPMG UK, επέστρεψε στην Κύπρο το 1994 για να εργαστεί στην Τράπεζα Κύπρου στη θέση του Διευθυντή Υπηρεσίας Ανάκτησης Χρεών. Αφού υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις, έγινε Γενικός Διευθυντής Μεγάλων Επιχειρήσεων. Προς τα τέλη του 2013, αποχώρησε από την Τράπεζα Κύπρου, και για περίοδο περίπου δύο ετών ασχολήθηκε με την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε κυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της οικονομίας.

Από τον Απρίλιο του 2016, έχει ενταχθεί στο δυναμικό της Ελληνικής Τράπεζας. Από τον Αύγουστο του 2016 μέχρι τον Οκτώβριο του 2017 κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή, Διεύθυνση Επιχειρήσεων & Ασφαλειών. Από το Νοέμβριο του 2017 μέχρι σήμερα, κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή, Διεύθυνση Επιχειρήσεων. Παράλληλα με τα υφιστάμενα καθήκοντά του, από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, ανέλαβε ως Εκτελών Καθήκοντα Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή.

Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ασφαλιστικών θυγατρικών του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας, Hellenic Life Insurance Company Limited και Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λίμιτεδ, όπως επίσης και της HB Insurance Holding Limited.