Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Συχνές Ερωτήσεις

Δεν είστε σίγουροι για κάτι; Δείτε ποιο κάτω συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας για βοήθεια.

Επενδυτικά Ταμεία είναι ειδικά σχεδιασμένα ταμεία που ανήκουν αποκλειστικά στους συμβαλλόμενους της Hellenic Life και από τα οποία η εταιρεία δεν έχει δικαίωμα στα κέρδη τους εκτός και αν έχει επενδύσει δικά της κεφάλαια σε αυτά. Όλα τα επενδυόμενα ασφάλιστρα επενδύονται από τη εταιρεία σε εγκεκριμένες τοποθετήσεις. Η εταιρεία διατηρεί διαφορετικά ταμεία με διαφορετικά ποσοστά επενδυτικού κινδύνου ανάλογα με τα εκάστοτε οικονομικά δεδομένα και τις προοπτικές της αγοράς. Στόχος μας είναι η ικανοποιητική απόδοση σε συνδυασμό με το επενδυτικό προφίλ του κάθε ταμείου για τη δική σας οικονομική ασφάλεια.

Η αξία εξαγοράς είναι η αξία των μονάδων επένδυσης που πιστώνονται στο συμβόλαιο σας, που υπολογίζεται με βάση την Τιμή Εξαργύρωσης. Η Τιμή Εξαργύρωσης εκτιμάται από το Ταμείο μετά την παραλαβή της αίτησης για εξαγορά.  Από την αξία εξαγοράς αφαιρούνται τυχόν οφειλές του Ιδιοκτήτη προς την εταιρεία μας που σχετίζονται άμεσα με το συμβόλαιο.

Ναι, έχετε το δικαίωμα φοροαπαλλαγής επί των ασφαλίστρων ζωής που πληρώνονται υπό ορισμένες προϋποθέσεις:

Η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 φορές το ετήσιο ασφάλιστρο που πληρώνετε.

Τα πληρωτέα ασφάλιστρα, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εγκεκριμένων Ταμείων Συντάξεων και Υγείας, και του ΓΕΣΥ δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1/5 του φορολογητέου εισοδήματός σας.

Η φοροαπαλλαγής εξαρτάται από το ποσοστό με τον οποίο φορολογείτε ή μικτή σας μισθοδοσία εάν και εφόσον αυτή υπερβαίνει τις €19.500 ετησίως. Για περεταίρω πληροφορίες μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο στο 80005433 ή να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση bussdevelopmentheli@hellenicbank.com.

Μπορείτε να αλλάξετε την κατανομή των μελλοντικών ασφαλίστρων σας και το υφιστάμενο κεφάλαιο του σχεδίου σε ένα ή σε συνδυασμό των τριών επενδυτικών ταμείων που είναι συνδεδεμένα με το σχέδιο σύμφωνα με τους όρους του συμβόλαιο σας.  Ο πιο εύκολος τρόπος είναι επικοινωνήσετέ με τον λειτουργό εξυπηρέτησης του καταστήματος της Ελληνικής Τράπεζας που σας εξυπηρετεί.

Η Hellenic Life είναι στην ευχάριστη θέση να σας προσφέρει το ασφαλιστικό/επενδυτικό σχέδιο Future Plus Advance το οποίο σας δίνει την δυνατότητα αποταμίευσης σε συνδυασμό με ασφάλεια ζωής για να εξασφαλίστε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους ή / και άλλες μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες οικονομικές ανάγκες. Δείτε  τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Η Hellenic Life είναι στην ευχάριστη θέση να σας προσφέρει το σχέδιο Κάλυψης Σοβαρών Ασθενειών και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας το οποίο προσφέρει κάλυψη για 20 σοβαρές ασθένειες και Μόνιμη Ολική Ανικανότητα.  Το επίδομα του συγκεκριμένου σχέδιού είναι ανεξάρτητο από άλλες καλύψεις που έχετε με άλλα ταμεία υγείας.  Δείτε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Κύριο μέλημα μας είναι η γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας. Γι’ αυτό σε περίπτωση που υπάρξει πρόθεση υποβολής απαίτησης κάτω από οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα ωφελήματα/καλύψεις της Εταιρείας μας, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, εσείς ή οι εκπρόσωποι σας, είναι να ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό τον υπεύθυνο λογαριασμού σας στην Ελληνική Τράπεζα ο οποίος στην συνέχεια θα σας παρέχει όλη την σχετική πληροφόρηση που χρειάζεστε προκειμένου η απαίτησή σας να υποβληθεί και να αξιολογηθεί άμεσα από την Εταιρεία μας.

Μπορείτε να αποταθείτε σε ένα από τα καταστήματα του δικτύου της Ελληνικής Τράπεζας, με πέραν των 60 σημείων εξυπηρέτησης Παγκύπρια. Για πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε επίσης να αποτείνεστε στους αρμόδιους λειτουργούς εξυπηρέτησης  στα κεντρικά μας γραφεία μέσω της τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας της Hellenic Life Insurance Company Ltd στο 8000 5433.

Πριν προχωρήσετε με σύναψη ασφαλιστικής κάλυψης ζωής αξίζει πάντα να σκεφτείτε αν έχετε εξαρτώμενα μέλη. Εάν έχετε παιδιά, έναν σύντροφο ή άλλους αγαπημένους σας που βασίζονται σε εσάς για οικονομική υποστήριξη, αξίζει να εξετάσετε πώς θα υποστηριχθούν οικονομικά σε περίπτωση που πεθάνετε απροσδόκητα. Ακόμα κι αν δεν τους αφήνετε με μια απλήρωτη υποθήκη ή άλλα χρέη, πώς θα αλλάξει ο τρόπος ζωής τους χωρίς το εισόδημά σας; Αυτή θα είναι πάντα μια πολύ προσωπική επιλογή και πιθανότατα θα εξαρτηθεί από μερικούς παράγοντες – συμπεριλαμβανομένου του πόσο τα εξαρτώμενα μέλη σας βασίζονται στο εισόδημά σας, αντισταθμιζόμενο με το πόσο κοστίζουν τα ασφάλιστρα και τι μπορείτε να πληρώσετε κάθε μήνα. Υπάρχουν μερικοί τομείς που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν πάρετε την τελική σας απόφαση:

  1. Καλύψτε την υποθήκη σας

Για πολλούς από εμάς, μια υποθήκη είναι το μεγαλύτερο δάνειο που θα πάρουμε ποτέ, οπότε αξίζει να σκεφτούμε πώς η οικογένειά μας θα αντέξει οικονομικά τις αποπληρωμές σε περίπτωση θανάτου. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής υποθηκών εξυπηρετούν ακριβώς αυτό και συνήθως έχουν διάρκεια μέχρι την εξόφληση της υποθήκης. Το ποσό κάλυψης μπορεί να είναι είτε σταθερό είτε να μειώνεται βάση του υπολοίπου της υποθήκης με την πάροδο του χρόνου.

  1. Κάλυψη λοιπών δανείων και χρεών

Εάν οφείλετε χρήματα σε άλλα δάνεια και πιστωτικές κάρτες, αυτά θα πρέπει επίσης να καταβληθούν από τους διαχειριστές της περιουσία σας σε περίπτωση θανάτου. Κατά τον υπολογισμό της κάλυψης ασφάλισης ζωής που χρειάζεστε, συμπεριλάβετε και αυτά τα επιπλέον χρέη.

  1. Κάλυψη οικογενειακών εξόδων

Εκτός από τα χρέη σας, σκεφτείτε προσεκτικά και άλλες δαπάνες που η οικογένειά σας μπορεί να δυσκολευόταν να πληρώσει αν δεν ήσασταν πλέον εδώ. Για παράδειγμα, υπολογίστε πόσο μπορεί να χρειαστείτε για να καλύψετε τους λογαριασμούς τροφίμων και τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, καθώς και το κόστος λειτουργίας ενός αυτοκινήτου. Εάν έχετε παιδιά, συνυπολογίστε την εκπαίδευσή τους και πόσο μπορεί να κοστίσει να τα βάλετε στο σχολείο, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και ακόμη και την περαιτέρω εκπαίδευση. Πριν αγοράσετε κάλυψη, να επικοινωνείτε πάντα με τον εργοδότη σας για να δείτε πόσο θα πληρώσει σε περίπτωση θανάτου σας.

Οι εταιρείες συνήθως πληρώνουν παροχές θανάτου που ως επί το πλείστων ισοδυναμούν με πολλαπλάσιο του μισθού σας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να πάρετε τόσο μεγάλη κάλυψη ζωής. Εάν δεν εργάζεστε, αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι δεν μπορείτε να επωφεληθείτε από την κάλυψη. Για παράδειγμα, εάν είστε γονέας που μένει στο σπίτι, ο σύντροφός σας θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την πληρωμή της ασφάλειας ζωής για τα έξοδα παιδικής φροντίδας σε περίπτωση θανάτου.     

  1. Αντικατάσταση εισοδήματος

Ένας άλλος τρόπος για να καταλάβετε πόση ασφάλεια ζωής χρειάζεστε είναι να πολλαπλασιάσετε το μισθό σας με τον αριθμό των ετών που χρειάζεται να συνεχίσετε να κερδίζετε. Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι αν πεθάνετε απροσδόκητα τα εξαρτώμενα μέλη σας δεν θα υποφέρουν οικονομικά επειδή η πληρωμή θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν τον τρέχοντα τρόπο ζωής τους. Ωστόσο, ενώ θέλετε το ποσό που είναι ασφαλισμένο να καλύψει τα τρέχοντα και μελλοντικά έξοδα, εάν υπολογίσετε την πληρωμή μέχρι τη συνταξιοδότηση, μπορεί να διαπιστώσετε ότι τα μηνιαία ασφάλιστρα είναι πολύ ακριβά και θα πρέπει να βρείτε μία ισορροπία.

  1. Σοβαρές Ασθένειες

Είναι δυνατόν να προσθέσετε κάλυψη σοβαρών ασθενειών στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής σας, για πρόσθετη ηρεμία ότι η οικογένειά σας θα προστατεύεται οικονομικά εάν πάσχετε από σοβαρή ασθένεια και δεν μπορείτε να εργαστείτε. Ο συνδυασμός της κάλυψης με αυτόν τον τρόπο μπορεί να σημαίνει φθηνότερα ασφάλιστρα από ό, τι αν επρόκειτο να συνάψετε δύο ξεχωριστά συμβόλαια. Η ασφάλιση σοβαρών ασθενειών καλύπτει μια σειρά συγκεκριμένων ασθενειών, όπως ο καρκίνος και οι καρδιακές παθήσεις.

  1. Έξοδα κηδείας

Τα έξοδα κηδείας είναι ένα άλλο έξοδο που η ασφάλεια ζωής μπορεί να βοηθήσει στην κάλυψη. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να φροντίσετε και να πληρώσετε για την κηδεία σας πριν πεθάνετε, ώστε να γνωρίζετε ότι οι επιθυμίες σας φροντίζονται και οι αγαπημένοι σας δεν μένουν με ένα μεγάλο λογαριασμό.