Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Σχέδιο Σοβαρών Ασθενειών και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας

Άμεση κάλυψη τη στιγμή που θα τη χρειαστείς.

Κύρια Χαρακτηριστικά

Χαμηλό ασφάλιστρο

Μηνιαία πληρωμή ασφαλίστρου με άμεση χρέωση

Απλές διαδικασίες ένταξης

Περιστατικά που καλύπτονται:

Καρκίνος
Καρδιακή προσβολή / έμφραγμα του μυοκαρδίου
Νεφρική ανεπάρκεια (τελικό στάδιο νόσου των νεφρών)
Εγκεφαλικό επεισόδιο
Στεφανιαία νόσος που απαιτεί χειρουργική επέμβαση
Χειρουργική επέμβαση αορτής
Τύφλωση (απώλεια όρασης)
Αντικατάσταση βαλβίδας της καρδιάς
Μεταμόσχευση βασικού οργάνου
Παράλυση
Καλοήθης όγκος εγκεφάλου
Εγκεφαλίτιδα
Κώμα
Απώλεια άκρων
Βαριά εγκαύματα 3ου βαθμού
Νόσος Πάρκινσον πριν απο την ηλικία των 65ετών
Κώφωση (απώλεια ακοής)
Απώλεια ομιλίας
Βακτηριδιολογικού τύπου μηνιγγίτιδα
Κεραυνοβόλος ιογενής ηπατίτιδα
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ασθένεια ή Ατύχημα

Προνόμια

Ασφάλιστρο: €10 μηνιαίως - Κάλυψη: €15.000
Ασφάλιστρο: €20 μηνιαίως - Κάλυψη: €30.000
Ιατρικές εξετάσεις: Δεν χρειάζονται
Ηλικία εισόδου: 18-55 (ηλικία τελευταία γενέθλια)
Διάρκεια: ανανεώσιμη μέχρι το 65ο έτος του ασφαλισμένου
Νομική σημείωση

Οι πιο πάνω πληροφορίες είναι συνοπτικές. Οι βασικοί όροι και οι εξαιρέσεις περιέχονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή πληρέστερη ενημέρωση μπορείς να επικοινωνήσεις με τη Hellenic Life ή με το πλησιέστερο κατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας.