Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ποιοι Είμαστε​

Η Ιστορία μας

Η Hellenic Life (πρώην Hellenic Alico Life) είναι η ασφαλιστική εταιρεία Ζωής του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας. Ιδρύθηκε πίσω στο 2001, ως αποτέλεσμα του στρατηγικού συνεταιρισμού μεταξύ της Ελληνικής Τράπεζας και της ALICO (AIG) – τώρα MetLife. Η συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήταν 72.5% και 27.5% αντίστοιχα. Αυτός ο συναιτερισμός είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία του πρώτου bancassurance στην Κύπρο.

Το τελευταίο τρίμηνο του 2019, η Ελληνική Τράπεζα εξαγόρασε το μετοχικό κεφάλαιο που κατείχε η Metlife (27.5%), και η εταιρεία μετονομάστηκε από Hellenic Alico Life σε Ηellenic Life. Η Hellenic Life είναι τώρα 100% θυγατρική της Ελληνικής Τράπεζας.

Η Hellenic Life είναι αδειοδοτημένη να διεξάγει εργασίες στους κλάδους ασφάλισης Ζωής, Ατυχημάτων και Υγείας. Η εταιρεία προωθά τα προϊόντα της μέσα από το δίκτυο καταστημάτων της Ελληνικής Τράπεζας.