Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εισηγήσεις & Παράπονα

Έχετε εισήγηση ή παράπονο προς την Hellenic Life;

Οι εισηγήσεις και τα σχόλιά σας είναι σημαντικά για εμάς καθώς μας βοηθούν να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας της Hellenic Life Insurance Company Ltd στο +357 22 501 581.

Επιπρόσθετα, μπορείτε να αποστείλετε τυχόν παράπονο ή εισήγησή σας ως ακολούθως:

 • Γραπτώς στη διεύθυνση Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 66, 1095 Λευκωσία, Κύπρος ή Τ.Κ. 20672, 1662 Λευκωσία, Κύπρος.
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση complaintsheli@hellenicbank.com
 • Μέσω της ιστοσελίδας μας www.helleniclife.com
 • Προκειμένου το παράπονο σας να εξεταστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα, παρακαλούμε όπως με την αποστολή του επισυνάψετε οποιαδήποτε έγγραφα το υποστηρίζουν.

  Εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του παραπόνου σας θα σας αποστείλουμε γραπτώς αναγνώριση λήψης. Το παράπονό σας θα τύχει άμεσης διερεύνησης  από τα αρμόδια τμήματα της Εταιρείας μας.

  Θα επανέλθουμε γραπτώς εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής του παραπόνου σας για να σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα της διερεύνησης μας και τις τυχόν σχετικές ενέργειες στις οποίες θα προβούμε/έχουμε προβεί ως Εταιρεία.

  Σε περίπτωση όπου χρειάζεται περισσότερος χρόνος από τις προαναφερθείσες δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για την διερεύνηση του παραπόνου σας, θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα γραπτώς επεξηγώντας τους λόγους που προκάλεσαν την καθυστέρηση μας. Ο συνολικός χρόνος διερεύνησης του παραπόνου σας δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του.

  Σε περίπτωση που η τελική μας απάντηση δεν σας αφήνει ικανοποιημένους, πέραν των νόμιμων δικαιωμάτων σας που εξακολουθείτε να διατηρείτε, έχετε την επιλογή της προσφυγής στο Γραφείο Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22848900

  Ιστοσελίδα: www.financialombudsman.gov.cy

  Επιπλέον, για τυχόν παράπονα που αφορούν τον ασφαλιστή ή διανομέα κάποιου εκ των προϊόντων μας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών ή σε άλλα αρμόδια όργανα.