Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Hellenic Life SmartPlan

Για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά

Χαρακτηριστικά & Ωφελήματα

Εφάπαξ Πληρωμή Ασφαλίστρου

Ψηλό Ποσοστό Επένδυσης Ασφαλίστρου

Δυνατότητα ανάληψης πριν την λήξη

Σχέδιο ασφάλισης συνδεδεμένο με μονάδες, με εφάπαξ καταβολή ασφαλίστρου (ελάχιστο ποσό €5.000)
Επιλογή καταμερισμού του επενδυόμενου ασφαλίστρου σε ένα ή περισσότερα από τα επενδυτικά ταμεία
Δυνατότητα αλλαγής επενδυτικού ταμείου έως 4 φορές ετησίως
Επένδυση 100%-103% του εφάπαξ ασφαλίστρου αναλόγως του ύψους του Εφάπαξ Ασφαλίστρου
Χαριστικές μονάδες από την 5η επέτειο του ασφαλιστηρίου
Δυνατότητα φοροαπαλλαγής μέχρι και 7% του Ασφαλισμένου Κεφαλαίου
Δυνατότητα ολικής ανάληψης της αξίας του ταμείου, με χαμηλές χρεώσεις μετά τους πρώτους έξι (6) μήνες
Δυνατότητα μερικής ή ολικής ανάληψης της αξίας του ταμείου, χωρίς χρέωση μετά τα δύο (2) πρώτα χρόνια

Hellenic Life SmartPlan

Επενδυτικά Ταμεία

Η Hellenic Life, προσφέρει τρία ταμεία από χαμηλό μέχρι ψηλό κίνδυνο.
Δείτε τις λεπτομέρειες πιο κάτω και επιλέξετε το κατάλληλο για τις ανάγκες σας.
Ελάχιστη επένδυση ανά ταμείο 10%

Βασικό Ταμείο

Αυτό το ταμείο είναι χαμηλού ρίσκου. Επενδύει σε ομόλογα, άλλες σταθερής απόδοσης επενδύσεις και τραπεζικούς λογαριασμούς σε Κύπρο και Ευρώπη.

Ισορροπημένο Ταμείο

Το ταμείο αυτό επενδύει σε κυβερνητικά ομόλογα και άλλα ομόλογα της ευρωζώνης, εισηγμένες μετοχές και τραπεζικές καταθέσεις. Ο στόχος είναι να επιτύχει ικανοποιητική διασπορά του επενδυτικού κινδύνου και σίγουρες μακροχρόνιες αποδόσεις. Το ταμείο είναι χαμηλού και μεσαίου ρίσκου.

Δυναμικό Ταμείο

Αυτό το ταμείο επενδύει σε εισηγμένες μετοχές, κυβερνητικά ομόλογα και άλλα ομόλογα της ευρωζώνης και τραπεζικές καταθέσεις. Ο στόχος είναι να επιτύχει ικανοποιητική διασπορά του επενδυτικού κινδύνου και σίγουρες μακροχρόνιες αποδόσεις. Το ταμείο είναι υψηλού ρίσκου.

Τιμές Ταμείων

Νομική σημείωση

Οι πιο πάνω πληροφορίες είναι συνοπτικές. Οι βασικοί όροι και οι εξαιρέσεις περιέχονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή πληρέστερη ενημέρωση μπορείς να επικοινωνήσεις με τη Hellenic Life ή με το πλησιέστερο κατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας.