Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τιμές Επενδυτικών Ταμείων

FUND BASIC BALANCED DYNAMIC STUDENT PLUS
Fund Size 5.690.450 17.079.925 9.530.825 4.814.522
Unit Bid Price 12,251 15,330 20,213 1,232
Unit Offer Price 12,746 15,950 21,030 1,281
Weekly Performance -0,22% 0,01% 0,29% 0,08%
YTD Performance 1,33% 2,78% 5,13% 0,48%
Updated on 29/03/2023 29/03/2023 29/03/2023 29/03/2023