Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τιμές Επενδυτικών Ταμείων

FUND BASIC BALANCED DYNAMIC STUDENT PLUS
Fund Size 5.684.851 27.822.611 15.178.890 4.814.327
Unit Bid Price 12,766 16,260 22,273 1,257
Unit Offer Price 13,282 16,917 23,173 1,308
Weekly Performance -0,53% -0,71% -1,10% 0,08%
YTD Performance -0,12% 1,59% 3,79% 0,63%
Updated on 19/04/2024 19/04/2024 19/04/2024 19/04/2024