Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ανακοίνωση της Hellenic Life σχετικά με τις πρόσφατες αναταραχές στις χρηματοοικονομικές αγορές

Την περασμένη εβδομάδα ο τραπεζικός τομέας στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη δέχθηκε πιέσεις μετά τα γεγονότα στην Silicon Valley Bank, την Signature Bank και την Credit Suisse. Και στις τρεις περιπτώσεις, οι καταθέσεις είναι πλήρως εγγυημένες με τις τιμές των μετοχών τους να απορροφούν την ζημιά. Ως αποτέλεσμα, οι αγορές μετοχών κατέγραψαν ορισμένες ήπιες απώλειες, ενώ τα κρατικά ομόλογα και τα εταιρικά ομόλογα καλής ποιότητας παρουσίασαν κεφαλαιακά κέρδη.

Αν και είναι ακόμη νωρίς για να εκτιμηθεί πλήρως ο οικονομικός αντίκτυπος αυτών των πρόσφατων γεγονότων, τα ιστορικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι οι αγορές μετοχών και ομολόγων συσχετίζονται αρνητικά σε περιόδους αναταραχής. Αυτό προσφέρει σταθερότητα σ’ ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο, ενώ ταυτόχρονα ένας μακροπρόθεσμος επενδυτής θα επωφεληθεί από τη βραχυπρόθεσμη αστάθεια της αγοράς.

Τα Επενδυτικά Ταμεία της Hellenic Life δεν έχουν άμεση έκθεση ούτε στην Silicon Valley Bank, ούτε στην Signature Bank αλλά ούτε στην Credit Suisse. Υπάρχει ελάχιστη έμμεση έκθεση σε μετοχές για την Credit Suisse μέσω συμμετοχής σε συλλογικά ταμεία μεγάλων Ευρωπαϊκών Εταιρειών ύψους 0,01% στο Hellenic Life Basic και στο Hellenic Life Balanced Fund και 0,015% στο Hellenic Life Dynamic Fund.

Στις 21 Μαρτίου 2023, η τιμή μονάδας για το Hellenic Life Basic Fund σημείωσε θετική απόδοση +1,38% σε σύγκριση με +0,56% στο τέλος Φεβρουαρίου, και ομοίως, η τιμή μονάδας του Hellenic Life Balanced Fund βελτιώθηκε με θετική απόδοση χαρτοφυλακίου +2,74 % έναντι +2,64% στο τέλος Φεβρουαρίου. Η τιμή μονάδας του Hellenic Life Dynamic Fund παρουσίασε μικρή διόρθωση, ωστόσο παραμένει θετική στο +4,75% έναντι +5,50% στο τέλος Φεβρουαρίου.

Παρακολουθούμε στενά όλες τις εξελίξεις της αγοράς, έτοιμοι να αντιδράσουμε εάν χρειαστεί και να προσαρμόσουμε ανάλογα την κατανομή των χαρτοφυλακίων μας. Ο στόχος μας παραμένει να προσφέρουμε υψηλή μακροπρόθεσμη απόδοση επένδυσης, ενώ παράλληλα διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά την αστάθεια της αγοράς.