Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Η Hellenic Life ανακοινώνει την ολοκλήρωση πολλών ορόσημων και τη σηματοδότηση μιας νέας εποχής για την Εταιρεία. Η Hellenic Life πέτυχε με μία κίνηση πολλαπλά ορόσημα ψηφιακού μετασχηματισμού, τα οποία αποτελούν όλα μέρος του συνολικού της στρατηγικής μετασχηματισμού.

Νέα συστήματα:

  • OIPA – Σύστημα Διαχείρισης ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής
  • eApp – Σύστημα ηλεκτρονικής αίτησης ασφάλειας ζωής με ενσωματωμένους κανόνες αξιολόγησης κινδύνου και αυτοματοποιημένες αποφάσεις για όλα τα τρέχοντα προϊόντα μας
  • DocuMaker – Μηχανή δημιουργίας εγγράφων για όλα τα δυναμικά παραγόμενα έγγραφα που σχετίζονται με την ασφάλιση ζωής
  • NetSuite – Νέο Λογιστικό Σύστημα
  • Effect – Σύστημα διαχείρισης κεφαλαίων (τόσο ίδια κεφάλαια όσο και κεφάλαια πελατών)
  • Illustration Platform – Πλατφόρμα για την παραγωγή προσφορών σε πιθανούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένου και Υπολογιστή Φόρου